Asukkaalle

Milloin vakuus maksetaan, mistä saa avaimet, miten toimii vastuullinen vuokralainen? Tältä sivulta vinkkejä muuttajalle ja asukkaalle.

Etusivu » Asukkaalle

Asumisen alkaessa

Vuokravakuus ja kotivakuutus

Vuokravakuus täytyy olla maksettuna viimeistään avaimia noudettaessa. Vuokravakuudeksi kelpaa myös maksusitoumus. Kuitti tai maksusitoumus on oltava mukana avaimia haettaessa. Vuokravakuus määräytyy asunnon koon mukaan:

  • alle 40 m², 650 euroa
  • yli 40 m², 950 euroa.

Kotivakuutus alentaa vuokravakuuden määrää 100 eurolla. Kotivakuutuksesta on toimitettava vakuutuskirja viimeistään avainten haun yhteydessä.

 

Sähkösopimus ja muuttoilmoitus

Vuokralainen tekee sähkösopimuksensa itse. Myös muuttoilmoituksen tekeminen on vuokralaisen vastuulla etukäteen tai viimeistään viikon sisällä muutosta. Muuttoilmoituksen voi tehdä muuttoilmoitus.fi-sivustolla.

 

Tuloilmoitus huoltoyhtiölle

Tuloilmoitus tehdään huoltoyhtiölle Tuloilmoitus-lomakkeella. Huoltoyhtiö voi pyydettäessä avata oven ainoastaan huoneistossa kirjoilla oleville henkilöille.

Asumisen aikana

Vuokranmaksu ja maksumuistutus

Vuokranmaksupäivä on aina kuun toinen arkipäivä. Vuokra maksetaan huoneistokohtaisella viitteellä, joka on laskussa. Jos viitettä ei jostain syystä voi käyttää, ilmoitetaan maksun viestikentässä vuokralaisen nimi ja osoite. Maksun viivästymisestä seuraa maksumuistutus. Jatkuvien maksuhäiriöiden vuoksi tai vuokrarästien kasvaessa ryhdytään toimenpiteisiin vuokrasopimuksen purkamiseksi. Jo ensimmäiseen maksumuistutukseen tulee reagoida ja olla tarvittaessa yhteydessä vuokranantajaan.

 

Avainten katoaminen

Kadonneista avaimista tehdään kirjallinen ilmoitus vuokranantajalle. Kadonneen avaimen lisäksi voidaan veloittaa myös lukkojen sarjoitus.

 

Ilmoitusvelvollisuus asukasmäärän muutoksesta

Vuokralaisen velvollisuutena on ilmoittaa asukasmäärän muutoksesta. Tämä tehdään Muutos asumisessa -lomakkeella. Vesimaksu määräytyy huoneiston asukasmäärän mukaan.

 

Häiriöt ja häiriöilmoitus

Jokaisella on oikeus häiriöttömään asumiseen ja kotirauhaan. Asunnossa ja yleisissä tiloissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22-07 välillä on vältettävä melua. Kovaäänistä meteliä ei sallita myöskään muina vuorokauden aikoina. Vuokralainen on vastuussa vieraistaan ja heidän tekemisistään kiinteistön alueella. Mahdollisuuksien mukaan tilannetta voi yrittää selvittää asumisohjaajan ja/tai häiritsevän naapurin kanssa. Häiritsevästä käytöksestä on oikeus tehdä ilmoitus vuokranantajalle. Häiriöilmoituksen tekeminen on vastuunottamista omasta ja muiden asumisesta. Vain tekemällä kirjallisen ilmoituksen tilanteeseen voidaan puuttua. Häiriöilmoituksen voi tehdä Häiriöilmoitus-lomakkeella tai sähköpostitse isännöitsijälle. Jokaisessa kohteessa pätee yleiset järjestyssäännöt.

Huumausaineiden käyttö ja kasvattaminen on Suomen lain perusteella kiellettyä, eikä NAL Asunnot salli tätä asunnoissaan ja kiinteistöjensä alueilla missään tilanteissa. Kaikki tapaukset ilmoitetaan viranomaisille ja vuokranantaja ryhtyy toimenpiteisiin vuokrasopimuksen päättämiseksi.

 

Kunnossapito ja remontit

Huoneiston kunnossapito on vuokralaisen vastuulla. Jos huoneistossa on jotain huomautettavaa tai korjattavaa, vuokralaisen on oltava yhteydessä talon huoltoyhtiöön. Kiireelliset vikailmoitukset, kuten vesivahingot, on tehtävä välittömästi huoltoyhtiölle kellonajasta riippumatta. Asukkailla ei ole oikeutta tehdä asunnoissa remontteja tai muutoksia. Huoltoyhtiön tiedot löydät talon ilmoitustaululta.

 

Irtisanomisilmoitus

Irtisanominen tehdään aina kirjallisena Irtisanoimisilmoitus-lomakkeella, jossa on omakätinen allekirjoitus. Irtisanomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi. Esimerkki: Jos vuokralainen irtisanoutuu 14.5. vuokranmaksuvastuu päättyy 30.6. Kun irtisanomisilmoitus on käsitelty, vuokralainen saa tarkemmat ohjeet avainten palautuksesta ja muuttosiivouksesta. Lisää ohjeita kohdassa ”Asumisen päättyessä”.

 

Tavanomainen kuluminen

Tavanomaista kulumista on esimerkiksi pintojen ja kaapistojen ikääntymisestä johtuva kuluminen. Taulujen, peilien ja lamppujen kiinnittämisestä ja poistamisesta aiheutuneet pienet reiät ovat normaalia kulumista. Lue tarkempia tietoja Tavanomainen kuluminen -ohjeesta.

 

Asukasdemokratia ja asukastoiminta

Asukastoiminta on asukkaiden vapaaehtoista toimintaa. Se antaa kuitenkin asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa oman talonsa asioihin. Asukastoiminnan tavoitteena on lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää talojen hoitoa ja kunnossapitoa.

Lain mukaan kaikissa valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asukkailla on oikeus osallistua taloa koskevaan päätöksentekoon. Asukaskokous on vuosittain järjestettävä kokous, johon kaikki asukkaat kutsutaan. Asukaskokous valitsee jäsenet asukastoimikuntaan, joka antaa lausuntoja mm. talousarviosta, vuokran suuruudesta, korjauksista ja järjestyssääntöjen sisällöstä. Tämän lisäksi asukastoimikunta järjestää talkoita ym. asukastoimintaa. Myös asuntoja vuokraavan yhtiön hallituksessa on oltava asukasedustajia. NAL Asunnot tukee asukastoimintaa vuosittain maksettavalla asukastoimintarahalla, jonka käytöstä päättää kunkin talon asukastoimikunta. Rahoja hallinnoi paikallisyhdistys. Lisätietoja asumisohjaajalta.

 

Alivuokraus

Alivuokraus tarkoittaa, että päävuokralainen ottaa toisen henkilön asumaan kanssaan. Päävuokralainen on vastuussa vuokranmaksusta, asumisesta ja asunnon kunnosta. Vuokranantajalle ja huoltoyhtiölle on ilmoitettava alivuokralaisen henkilötiedot. Alivuokralaista ei lisätä vuokrasopimukseen, mutta päävuokralaiselle lisätään toinen vesimaksu. Alivuokraussopimus on päävuokralaisen ja alivuokralaisen keskinäinen sopimus, josta vuokranantajalle on hyvä toimittaa kopio. Alivuokraussopimus ei voi olla pidempi kuin päävuokrasopimus eikä toistaiseksi voimassa oleva. Mikäli halutaan, että toinen henkilö lisätään vuokrasopimukseen, noudatetaan normaalia asukasvalintaprosessia, eli hänet kutsutaan asuntohaastatteluun ja häneltä pyydetään samat liitteet kuin muiltakin asunnon hakijoilta.

 

Jälleenvuokraus

Jälleenvuokraus tarkoittaa, että päävuokralainen vuokraa asunnon toiselle henkilölle. Jälleenvuokraus on mahdollista, kun päävuokralainen muuttaa toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille opiskelun tai työn takia. Päävuokralainen on itse vastuussa asunnosta ja vuokranmaksusta, vaikka olisikin jälleenvuokrannut asunnon. Jälleenvuokraussopimus on päävuokralaisen ja vuokralaisen keskinäinen sopimus, josta on hyvä toimittaa vuokranantajalle kopio. Vuokralaisen tulee aina kysyä vuokranantajalta lupa asunnon jälleenvuokraamiseen. Jälleenvuokraussopimus ei voi olla pidempi kuin päävuokrasopimus eikä toistaiseksi voimassa oleva. NAL asunnot antaa luvan jälleenvuokrata asunnon yleensä maksimissaan puoleksi vuodeksi.

Asumisen päättyessä

Muuttosiivous

Vuokralainen on vastuussa huoneistonsa kunnosta sekä muuttosiivouksesta. Mikäli siivous ei ole tehty Huoneiston muuttosiivous -ohjeen mukaan veloitetaan siivouskulut vakuudesta.

 

Huoneistotarkastus

Huoneistotarkastus suoritetaan irtisanomisajalla, kuitenkin viimeistään avainten palautuksen jälkeen. Huoneistotarkastuksessa asunnon kunto kartoitetaan ja mahdolliset asukkaan aiheuttamat viat ja puutteet kirjataan vähennettäväksi vuokravakuudesta.

Avainten palautus

Kaikki asuntoon kuuluvat avaimet palautetaan viimeistään vuokrasuhteen päättymisen jälkeisenä arkipäivänä klo 12:een mennessä. Esimerkki: vuokrasuhde päättyy keskiviikkona 30.9. Avaimet palautetaan torstaina 1.10. klo 12:een mennessä. Mikäli avaimia on kadonnut tai hajonnut, niistä veloitetaan hinnaston mukaisesti joko avaimen hinta tai lukkojen sarjoitus. Tarkemmat ohjeet avainten palautuksesta annetaan, kun irtisanominen on käsitelty.

Vuokravakuuden palautus

Vuokravakuus palautetaan kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä vuokralaisen ilmoittamalle tilille. Jos vakuudesta joudutaan veloittamaan esim. korjauskuluja, voi palauttaminen kestää pidempään.

Lomakkeet ja ohjeet

Tuloilmoitus

Lataa

Muutos asumisessa

Lataa

Häiriöilmoitus

Lataa

Irtisanomisilmoitus

Lataa

Yleiset järjestyssäännöt

Lataa

Tavanomainen kuluminen

Lataa

Muuttosiivous

Lataa

Asukaslaskutushinnasto

Lataa